"Grønne Spirer"

Mælkebøtten blev i Juli 2015 certeficeret "Naturdagplejer" under "Grønne Spirer", der er friluftsrådets mærkningsordning for dagplejere og børneinstitutioner der arbejder med en sund og grøn hverdag.

Se nærmere på link: https://groennespirer.dk/om-groenne-spirer
For at opnå certeficering skal følgende opfyldes:

Naturen ind i dagligdagen

- børnene kommer ud hver dag.

- dagplejen er på udflugt i naturen hver uge.

- børnene introduceres til årstidernes skiften, vejr og vind.

- børnene er med til at plante, så og høste og får dermed indsigt i madens vej fra jord til bord.


For hver af disse punkter skal der, udarbejdes årsplan og der skal løbende evalueres på børnenes læring, deltagelse og udbytte i forbindelse med de planlagte aktiviteter.