Værdier

Mælkebøtten signalerer for mig robusthed, uhøjtidelighed, rummelighed og naturlighed. Elementer, der vel meget godt rammer mit væsen.

Grundtanken i en dagpleje og en privat pasningsordning, er at børnene skal mærke en tryghed i rammer de kan genkende og relatere sig til. Det, at de oplever at være i et hjem med alt hvad dette bringer med sig, giver dem en ro og en tryghed så de kan udvikle sig.

Jeg arbejder anerkendende og prioriterer at Mælkebøtten er et sted hvor der er plads til at udfolde og udvikle sig. Uanset vejr og lagte planer skal der være plads til at gøre det vi har lyst til.

Jeg arbejder ud fra de 6 lærerplanstemaer:

  • Personlige udvikling (at udtrykke sig, at øve sig på nye færdigheder, at vente på tur)
  • Sociale kompetencer (at lege sammen, at dele legesager, at vi er gode ved hinanden)
  • Sprog (fortælle hvad jeg oplever, synge, bruge mit kropssprog)
  • Krop og bevægelse (danse og synge, hoppe og løbe, lære min krop at kende)
  • Naturen og naturfænomener (vi færdes i naturen, vi opdager regn, blæst, sne og sol)
  • Kulturelle udtryksformer og værdier (kende mønstre og farver, traditioner og højtider)

Grundet min erfaring og uddannelse formår jeg at skabe rammer der rummer alle børn. Små og store trives i gensidig respekt og har stor andel i den trivsel der opleves i "Mælkebøtten".

I min pasningsordning skal hvert barn mærke at blive hørt, set, værdsat og udfordret.

...Glade børn er sunde børn...