Vikardækning ved sygdom

Sygdom

I tilfælde af, at jeg bliver syg tiltræder vores faste vikar (Hanne) i Mælkebøtten. Jeres barn oplever således minimal ændring i dagligdagen.

I særlige tilfælde, eks. hvis både jeg og Hanne er syge, skal I selv sørge for pasning. Jeg vil her oplyse om at der i Mælkebøtten til dato har været;

0 sygedage :-) (siden 3.3.2014)


Sygt barn

Er jeres barn syg, skal det blive hjemme til det igen kan deltage på lige fod med de øvrige børn i dagplejen.

Jeg henviser til sundhedsstyrelsens regler om Smitsomme sygdomme hos børn.

www.sundhedsstyrelsen.dk